Bezpečnost potravin

Nově objevené bioaktivní peptidy mléka

Vydáno: 23. 11. 2010
Autor:

Irští vědci, za použití bioinformatiky pro porovnání bílkovin různých druhů savců a pro specifikací úseků se stejným aminokyselinovým složením, odhalili 30 nových bioaktivních peptidů.

V rámci výzkumého projektu „Food for Health Irland“ (FHI) bylo na univerzitě v Dublinu objeveno v mléce 30 nových bioaktivních peptidů. Cílem výzkumu bylo dosáhnou zlepšení názoru na význam mléka, přičemž výzkumníci se zaměřili především na kaseinové a syrovátkové bílkoviny. Z výsledků výzkumu mohou profitovat nové funkční potraviny.

Bioaktivní peptidy jsou začleněny do sekvence bílkovin a zůstávají neaktivní, dokud nedojde k příslušnému enzymatickému rozštěpení bílkoviny. Použití bioinformatiky umožňuje rozklíčovat veškeré bioaktivní sekvence, které byly publikovány v literatuře.

Výzkumný tým vycházel ze zásad evoluce a informací o aminokyselinových sekvencích.

Nejprve vědci při hledání bioaktivních látek mléka vycházeli z porovnání mléčných bílkovin různých savců a sledovali „regiony“, u nichž zjistili, že se během evoluce měnily jen minimálně a které jsou nutné pro základní funkce a přeměny v buňkách.

V další fázi projektu zkoumali vzorce aminokyselinového složení známých bioproteinů. Potom zaměřili pozornost na úseky se stejným aminokyselinovým složením. Tím dospěli k 30 novým bioproteinům, které budou v další fázi projektu syntetizovány a testovány.

Die Milchwirtschaft, 1, 2010, č. 5, s. 201

Objednávka kopie článku