Bezpečnost potravin

Nové možnosti www.spotrebitele.info

Vydáno: 31. 7. 2007
Autor: pospisilova

Nové možnosti www.spotrebitele.info

Spolu se změnou designu přináší nový web členění informací do osmi sekcí, podle témat  odrážejících nejčastější oblasti zájmu čtenářů. Nové je zároveň i vyhledávání. Uvnitř sekcí lze hledat zodpovězené dotazy z poradny i záznamy v kartotéce informací věnující se danému tématu. V levém menu jsou stabilně vypsány produkty SOS, nabídka pro spotřebitele, přehled kauz, kterým se SOS věnuje a ostatní projekty. Zásadní úpravu zaznamenala hlavní stránka, kde se objevují čtyři hlavní zprávy, následované seznamem aktuálních zpráv z jednotlivých sekcí
Pro novináře je připraven Press servis, kde naleznou přehled tiskových zpráv, pozvánky na tiskové konference, logo SOS ke stažení a seznam spotřebitelských zkušeností, jejichž autoři mají zájem o medializaci svého případu.

Tato komplexní úprava webu proběhla za finanční podpory z programu Evropské unie Transition Facility 2004 a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kteří se podílí i na podpoře zveřejňování informací. I díky nim tak může být náš web zcela bez reklam a tudíž poskytovat objektivní informace.

celý článek