Bezpečnost potravin

Nové možnosti čárového kódu GS1 – DataBar

Vydáno: 2. 7. 2009
Autor:

Prostorově úspornější a datově obsažnější kódování výrobků má být zaváděno od r. 2010 do r. 2014.

Symboly GS1 DataBar, dříve známé pod zkratkou RSS – Reduce Space Symbology, jsou skupinou lineárních čárových kódů, které představují posun v možnostech automatické identifikace především v oblastech, kde se „klasické“ čárové kódy EAN/UPC (EAN-13 a EAN-8) nemohou uplatnit nebo neplní všechny požadavky. Vyznačují se zásadně čtrnáctimístnou datovou strukturu GTIN-14 a případně jsou možné další doplňující informace a zaujímají několikanásobně menší plochu než dosavadní čáriové kódy. Nové kódování je vyvinuto v sedmi variantách: Databar-14, Databar-14 snížený (Truncated), DataBar-14 vršený (Stacked, dvouřádková verze), DataBar-14  vršený všesměrový (Stacked Omnidirectional),  DataBar zmenšený (Limited), DataBar rozšířený (Expanded), DataBar rozšířený vršený (Expanded Stacked, (dvou- a 11-řádková verze, řádky se mohou překrývat).
Vývoj nového kódování měl nejprve za cíl vyhovět požadavkům farmaceutického průmyslu.
Expertní mezinárodní pracovní skupina stanovila, že od 1. ledna 2010 do roku 2014 bude platit přechodné období pro zavádění GS1 DataBar. Nelze jednoznačně odpovědět, zda budou stávající čárové kódy postupně vytlačeny novými. Podmínkou je poměrně náročné vybavení obchodů snímacím zařízením.Výhodu budou mít tam, kde je na výrobku pro označování k dispozici málo místa a tam, kde je zapotřebí zakódovat další informace. Při zakódování data expirace u léků nebo data minimální trvanlivosti u potravin by kód na kase ohlásil prošlou lhůtu. Mohly by být uváděny další údaje významné pro dohledatelnost původu a procesu u výrobku. Mohla by tam být uvedena např. hmotnost výrobku, pokud se kus od kusu liší (např. u masných výrobků nebo čerstvého ovoce).

Lebensm. Technologie, 42, 2009, č. 4, s. 28-30

Další informace:
GS1 DataBar – nové možnosti automatické identifikace
GS1 DataBar (dříve RSS) a Složené symboly. Nová symbolika pro speciální aplikace. Kód Data Matrix
Otevřený trh s GS1 DataBar