Bezpečnost potravin

Nová vyhláška o pesticidech

Vydáno: 11. 1. 2008
Autor:

Vyhláška 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách nahrazuje původní vyhlášku 158/2004.

Poté, co bylo v r. 2005 vydáno nařízení 396/2005/ES o maximálních limitech, a poté nařízení 178/2006/ES s přílohou 1 obsahující členění potravin, na které se vztahují maximální limity, byla některá ustanovení české vyhlášky 158/2004 změněna či vypuštěna, a sice vyhláškami 68/2005 a 400/2006.
Vydáním nové vyhlášky 381/2007 zveřejněné 19. prosince 2007 nahrazující vyhlášku 158/2004 dochází k dalším úpravám souvisejícím s předpisy EU a ke změně struktury vyhlášky. Nová vyhláška nabývá okamžitě účinnosti.