Bezpečnost potravin

Nová veterinární vyhláška

Vydáno: 9. 12. 2007
Autor: pospisilova

Česká vyhláška 289/2007 Sb. zahrnuje veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty, které nejsou přímo upraveny předpisy ES. Nabývá účinnosti 23. listopadu 2007.

Na základě veterinárního zákona 166/1999 Sb.(§ 78) je vydána vyhláška 289/2007 Sb., v níž jsou souhrnně zapracovány veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty, které nejsou přímo upraveny předpisy ES.
Nová vyhláška mění vyhlášky 201/2004 Sb., 232/2005 Sb. o podávání určitých látek zvířatům aj.,a změnovou vyhlášku 4/2007 Sb. a zrušuje vyhlášky 201/2003 Sb. (pro drůbež), 202/2003 Sb. (pro maso), 203/2003 Sb. (pro mléko), 375/2003 Sb. (o veterinární péči a  požadavcích na živočišné produkty), a změnové vyhlášky 638/2004 Sb.; 639/2004 Sb.; 651/2005 Sb.; 652/2004 Sb.; 206/2007 Sb.
Vyhláška byla zveřejněna 23. listopadu 2007 a tímto dnem nabývá účinnosti.
Část první, Hlava 1: Kromě úvodních ustanovení stanovuje způsob označení zdravotní nezávadnosti u čerstvého masa (oválné razítko diagonálně překryté křížem).
Hlava 2: Veterinární a hygienické požadavky na podniky, ve kterých se zachází s živočišnými produkty, které nejsou přímo upraveny předpisy ES (sběrná místa pro zvěřinu).
Hlava 3: Veterinární a hygienické požadavky na tržnice, tržiště a samostatná prodejní místa, veterinární a hygienická pro prodej zvířat (včetně ryb) na těchto místech.
Hlava 4: Veterinární osvědčení k přepravě živočišných produktů.
Hlava 5: Pravidla pro přímé dodávání živočišných produktů. V případě čerstvého drůbežího masa, králíků a zvěřiny lze prodávat malých množství přímo konečnému spotřebiteli nebo prostřednictvím maloobchodní prodejny (§§ 10 – 12; za malé množství se považuje 10 kusů drůbeže nebo králíků během týdne, 30 % kusů zvěřiny lovcem odlovené během roku). Na mase musí být uvedeno „není veterinárně vyšetřeno – určeno k tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“ a v případě zvěře „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena k tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.
Syrové mléko (§ 13) (s výjimkou ovčího a kobylího) může být prodáváno v malých množstvích z hospodářství splňujícího stanovené požadavky. Prodávat se musí v místě odděleném od stájí (příp. od mléčnice) a na viditelném místě musí být umístěno upozornění „Syrové mléko před použitím převařit“. Není-li syrové mléko prodáno do 2 h po nadojení, musí být zchlazeno na 8 ºC a prodáno do 24 h. Za malé množství se považuje množství mléka odpovídající denní spotřebě domácnosti spotřebitele.
Vejce mohou být prodávána v malých množstvích (do 60 kusů) přímo z hospodářství nebo na tržištích. V místních maloobchodních prodejnách mohou být vejce prodávána (nejvýše 60 kusů týdně), pokud jsou prosvícená a jsou viditelně umístěny údaje o minimální trvanlivosti a o chovateli. Čerstvá vejce mohou být prodána nejpozději do 21 dnů po snášce, doba minimální trvanlivosti je 28 dní po snášce.
Včelí produkty prodávané v domácnosti či hospodářství, v tržnici nebo prostřednictvím maloobchodu na území okresu musí pocházet od zdravých včelstev . Med musí být chráněn před slunečním zářením, za malé množství se považuje, pokud nepřevyšuje 2 t ročně. Med prodávaný prostřednictvím maloobchodu nesmí být prodáván dále.
Hlava 6: Veterinární podmínky uvolňování do oběhu jatečných zvířat použitých k pokusným účelům.
Hlava 7: Označování živočišných produktů určených k uvádění pouze do tuzemského oběhu (razítko označující poživatelnost/nepoživatelnost, cisticerkózu u skotu).
Hlava 8: Označování masa domácích kopytníků nuceně poražených mimo jatky.
Hlava 9: Označování živočišných produktů uváděných do oběhu (razítkem oválné/oválné diagonálně překryté křížem/trojúhelníkové = poživatelné/poživatelné po úpravě/nepoživatelné).
Hlava 10: Označování živočišných produktů určených ke krmení zvířat.
Hlava 11: Žádost o schválení a registraci podniku.
Hlava 12: Obsahové náležitosti provozního a sanitačního řádu podniku.
Další části se týkají zrušení a změn vyhlášek.
Příloha 1: Ošetření masa a mléka poživatelného po úpravě (z určitých území s omezeními v důsledku nákaz) k vyloučení určitých rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem a mlékem (proti slintavce, moru, ptačí chřipce aj.). Jsou uvedeny podmínky ošetření vysokými teplotami nebo fermentací aj.
Příloha 2: Vzor alternativní značky (pro drůbež nebo pernatou zvěř z území s omezujícími opatřeními).
Příloha 3: Postup při odběru vzorků