Bezpečnost potravin

Nová strategie EU zaměřená na zdraví zvířat (2007–2013)

Vydáno: 29. 4. 2008
Autor:

Je založená na principu “prevence je lepší než léčba”.


Politika Společenství zaměřená na zdraví zvířat (The Community Animal Health Policy, CAHP) se týká zdravotního stavu všech zvířat v EU určených pro potraviny, hospodaření, sport, zábavu, mazlíčků a zvířat v zoologických zahradách. Zahrnuje také zvířata žijící volně v přírodě a zvířata používaná k pokusným účelům a to tehdy, jestliže existuje riziko přenosu nemocí na jiná zvířata nebo na člověka.
CAHP je pevně spojena s povinnostmi v rámci EU, která vycházejí z dohody týkající se sanitárních a fytosanitárních (SPS) opatření schválených v roce 1994 v souvislosti se Světovou obchodní organizací (WTO). Cílem této dohody je minimalizovat negativní účinky neopodstatněných zdravotních barier pro mezinárodní obchod.

CAHP má čtyři hlavní cíle:

1. Zajistit vysokou úroveň veřejného zdraví a bezpečnosti potravin tím, že se bude minimalizovat výskyt biologických a chemických rizik pro člověka.
2. Podporovat dobrý zdravotní stav zvířat prevencí/snižováním výskytu onemocnění zvířat.
3. Zvýšit hospodářský růst/soudržnost/konkurenceschopnost zajišťováním volného pohybu zboží a přiměřených přesunů zvířat.
4. Podporovat praktiky hospodaření a pohody zvířat, které neohrožují zvířata a minimalizují vlivy na životní prostředí ve shodě se strategií EU týkající se udržitelného rozvoje.
 
CAHP zahrnuje devět politických oblastí: