Bezpečnost potravin

Nová ročenka o ekologickém zemědělství

Vydáno: 20. 10. 2008
Autor:

V tištěné i elektronické podobě je k dispozici ročenka mapující situaci v r. 2007 a první polovině r. 2008.

Ministerstvo zemědělství vydává ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a PRO-BIO LIGOU novou ročenku ekologického zemědělství za rok 2007 a první pololetí roku 2008. Nová ročenka je průvodcem světem ekologického zemědělství a biopotravin. Čtenáři zde naleznou aktuální přehled struktury a velikosti ploch v ekologickém zemědělství, počtu podniků a výrobců, dále informace o produkci komodit či statistické údaje zpracovatelů biopotravin včetně nabídky biopotravin konečnému spotřebiteli a jejich cenové srovnání (např. rozdíly v cenách při nákupu na farmě a v  obchodním řetězci či v bioprodejnách). Ročenka zahrnuje rovněž informace o profesních svazech působících na poli ekologického zemědělství. Své místo v Ročence dostal samozřejmě i přehled základních dotací a dalších podpůrných programů pro zemědělce.
Ročenku v tištěné podobě si můžete objednat na adrese Bioinstitutu: info@bioinstitut.cz
Kontakt:
Ing. Markéta Sáblíková
Tel.: 585 631 182
Ročenka v elektronické podobě ke stažení na www.bioinstitut.cz a na www.biospotrebitel.cz
 
Infocentrum PRO-BIO LIGY o ekologickém zemědělství biopotravinách a ekologicky šetrném životním stylu