Bezpečnost potravin

Nová oznamovací povinnost při výskytu methicilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA) v Německu

Vydáno: 1. 11. 2010
Autor:

Doprovodné údaje, vztahující se ke kontaminaci potravin MRSA, které poskytlo německé Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

Spolkové ministerstvo zdravotnictví poskytlo údaje a fakta v souvislosti se stávajícími aktivitami tří výzkumných projektů prováděných na území Spolkové republiky Německo, které utřiďují aktuální stav poznatků co se týče výskytu MRSA v potravinovém řetězci.
Kmeny MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus) produkují přeměněnou bílkovinu vázající penicilin, takže jsou resistentní vůči všem beta-laktamovým antibiotikům (Penicilin, Cephalosporin a Carbapeneme).
MRSA vede často k podobným infekcím jako u mikroorganismů citlivých antibiotika, které se ale podstatně hůře léčí, což má za následek vyšší úmrtnost pacientů.
Infekce patří k častým komplikacím poskytované lékařské péče. V Německu se ročně setkávají odhadem s 400 000 až 600 000 těchto onemocnění ročně. Byly mezi nimi i případy, během nichž byli pacienti infikováni Staphylococcem aureus (často označovaným jako zlatý stafylokok) rezistentním na methicillin (MRSA), přičemž zde stále více roste obtížný průběh vznikajících onemocnění.
Původce způsobuje především zápal plic, infekce při poranění a otravu krve. Rezistence velice omezuje možnosti ošetření a napomáhá dalšímu šíření nákazy.
Aby byly orgány ochrany zdraví včas informovány zejména o obtížných případech infekce způsobené MRSA a mohly tak rychleji přijmout nezbytná opatření, je pro budoucnost zavedena povinnost nahlásit na příslušný zdravotní úřad každý výskyt patogenů MRSA v krvi nebo v mozkomíšním moku, který se zjistí ve zdravotnických laboratořích. Je to v souladu s právním předpisem o povinnosti laboratoří podat hlášení z důvodu ochrany před šířením infekcí (Labormeldepflicht-Anpassungsverordnung), který je v platnosti od 1. července 2009.
Zavedení ohlašovací povinnosti pro MRSA je jednou ze 42 akcí Německé antibiotikum-rezistentní strategie (DART) v oblasti zdravotnictví. Hlavním cílem této strategie je snížit rezistenci vůči antibiotikům.
 
Fleischwirtschaft, 2010, 90, č. 3, s. 10-12 ISSN 0015-363X
MRSA-Daten und Fakten

Objednávka kopie článku