Bezpečnost potravin

Nová komunikační strategie EFSA

Vydáno: 6. 5. 2010
Autor:

Do 5.7.2010 se lze vyjadřovat k návrhu komunikační strategie EFSA pro období 2010–2013.

Úlohou Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je posuzovat všechna rizika spojená s potravinovým řetězcem a informovat o nich. Informováním o rizicích otevřeným a transparentním způsobem založeným na nezávislých vědeckých doporučeních přispívá EFSA ke zvyšování bezpečnosti potravin a k vytváření důvěry v proces posuzování rizika.
Původní strategie EFSA týkající se komunikace byla schválena Řídícím výborem (Management Board) v roce 2006. Stanovuje strategický postup EFSA, který EFSA používá při své komunikaci. Od roku 2006 došlo ke značnému vývoji, a proto EFSA přistupuje k přehodnocení své komunikační strategie. Návrh komunikační strategie EFSA pro období 2010–2013 je v příloze. Uvedený dokument obsahuje strategický rámec a cíle pro komunikaci a předpokládané výsledky EFSA.
K návrhu komunikační strategie EFSA byla zahájena veřejná diskuse, v rámci které lze zasílat prostřednictvím internetu připomínky a to do 5.7.2010. V připomínkového řízení EFSA uvítá reakci na soubor specifických otázek i jiné připomínky. Předmětem otázek EFSA jsou:
1. Priority
2. Strategické cíle
3. Silné a slabé stránky
4. Cílové skupiny
5. Styl

Po ukončení připomínkového řízení EFSA uveřejní obdržené připomínky i krátkou zprávu o výsledku konzultace.
 
 
Zdroj: EFSA