Bezpečnost potravin

Nová generace fungicidů

Vydáno: 17. 7. 2009
Autor:

Na výstavě Cereals 2009 ve Velké Británii vzbudily pozornost dva nové fungicidy k ochraně pšenice proti braničnatkám a rzím.

Na výstavě Cereals 2009 ve Velké Británii vzbudily pozornost dva nové fungicidy. Oba v prováděných pokusech zvýšily výnos pšenice až o jednu tunu z hektaru oproti typickému standardnímu programu a oba budou na trhu v příštím roce. Fungicid na bázi účinné látky bixafen byl vyvinut firmou Bayer Crop Science, fungicid na bázi isopyrazamu pochází od firmy Syngenta. Obě látky mají podobné chemické složení jako biscalid, který je již v prodeji, ale Syngenta tvrdí, že jejich účinnost je mimořádná. Obě chemikálie se musí používat jako součást programu a bixafen bude k dispozici pouze jako jedna ze složek používané chemikálie.
Ke zvýšení výnosu dochází kombinací lepší účinnosti přípravku na braničnatky a rzi a fyziologického efektu. Pokusy prokázaly lepší kurativní účinky bixafenu než poskytují nejlepší azoly, lepší ochranu proti braničnatkám než chlorothalonil a proti rzi pšeničné než strobiluriny. Prováděné testy prokázaly také delší dobu účinku než standard, a to o 2 až 3 týdny.
Isopyrazam firmy Syngenta nabízí šanci pro zvýšení výnosu. V pokusech prováděných na odrůdě pšenice ’Duxford’ se současně aplikovanou účinnou látkou epoxionazole došlo ke zvýšení výnosu o 2,5 t/ha proti výnosu s aplikací pouze úč. l. epoxionazole, zatímco v dalších pokusech se zvýšil výnos o 1,5 t/ha po dvojnásobném ošetření kombinací isopyrazam + epoxionazole ve srovnání s aplikací přípravků Opus + Bravo.
Farmers Weekly, 150, 2009, č. 25, s. 48