Bezpečnost potravin

Nová databáze maximálních limitů reziduí pesticidů

Vydáno: 2. 9. 2008
Autor:

Nová pravidla pro rezidua pesticidů v EU od 1.9.2008.

Pesticidy se používají k ochraně úrody před a po sklizni před škůdci a nemocemi rostlin. Důsledkem jejich používání je přítomnost reziduí pesticidů v ošetřených produktech. Aby se zajistilo, že koncentrace reziduí pesticidů v potravinách nebo v krmivech je na přijatelné úrovni, stanovila Evropská komise maximální limity reziduí (MRL) k ochraně spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím pesticidů z potravin.
 
Od 1. září 2008 se pro rezidua pesticidů aplikují nová pravidla (nařízení (ES) č. 396/2005), jejichž cílem je zvýšit bezpečnost potravin v EU. Nová pravidla stanovují pro ca 1100 pesticidů používaných v EU dříve a nyní a používaných i mimo EU zcela harmonizované MRL u 315 zemědělských produktů. MRL lze rovněž aplikovat na zpracované produkty. Nová pravidla berou do úvahy bezpečnost všech spotřebitelských skupin, např. kojenců, dětí a vegetariánů.
 
Nově byla vytvořena databáze, která umožňuje pro kterýkoliv pesticid vyhledat MRL v kterékoliv plodině. Vstup do databáze.
 
Zdroj: Evropská komise

Pozn.: Databáze je k dispozici v češtině. Potvrďte češtinu ve výběru jazyka!!