Bezpečnost potravin

Normy pro aditiva v Rusku

Vydáno: 8. 2. 2008
Autor:

Vývoj norem je zajišťován Svazem výrobců potravinářských aditiv a technickými výbory pro jednotlivé skupiny přídatných látek.

Ruský Svaz výrobců potravinářských aditiv (SPPI = Sojuz proizvoditelej piščevych ingredientov) zpracoval na základě zákona o technické regulaci návrh technického předpisu „Bezpečné používání potravinářských aditiv, aromat a pomocných látek“. Uvádějí se definice, třídění, pravidla používání těchto látek a metody stanovení. Vychází se přitom z všeobecných technických podmínek (OTU – obščich techničeskich uslovij) a mezinárodních norem.
Technický výbor  TK 154 Rostexregulirovajina při Všeruském VVÚ potravinářských aromat, kyselin a barviv (GUVNIIPAKK)
 zpracoval během několika let následující normy:
GOST R 52499 – 2005: Potravinářské přídatné látky (názvosloví a definice)
GOST R 52464 – 2005: Aromatické látky (názvosloví a definice)
GOST R 52481 – 2005: Potravinářská barviva (názvosloví a definice).
Kromě toho TK 335  (MGUPP) přijal normu GOST R ISO 5492 – 2005: Senzorická analýza – slovník.
Nutné je dále zpracování terminologických norem týkajících se dalších aditiv – sladidel, stabilizátorů, hydrokoloidů, emulgátorů, škrobů a dextrinů, konzervantů a antioxidantů, enzymů a některých pomocných látek.
Pokud jde o metodiku senzorického hodnocení byly přijaty normy GOST R ISO 3972- 2005, GOST R ISO5496-2005, GOST R ISO 8589 – 2005.
Pro stanovení množství látek zpracoval výbor TK 154 metody stanovení syntetických barviv v lihovinách GOST R 52470 – 2005 a v karamelu GOST R ISO 522671 – 2006.
Probíhá veřejné připomínkování normy identifikace syntetických barviv v koření a počítá se s podobnou normou ohledně barviv v masných výrobcích.
Problematika podmínek použití a označování některých přídatných a aromatických látekv je řešena normami:
GOST R 52177 – 2003: Potravinářská aromata – všeobecné podmínky
GOST R 908 – 2004: Monohydrát kyseliny citronové – technické podmínky
GOST R 490 – 2006: Kyselina mléčná – technické podmínky
GOST R 53304 – 2005: Řepná melasa, technické podmínky
GOST R 52672 – 2006: Škrobové hydrolyzáty – všeobecné technické podmínky
GOST R 31227 – 2004: Citronan sodný – technické podmínky.
Moločnaja Promyšlennosť 2007, č. 10, s. 13-14
Další informace
Katalog norem GOST (podle čísla či názvu): Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii