Bezpečnost potravin

Normy BRC, IFS a ISO

Vydáno: 19. 5. 2009
Autor:

Časopis Kvalita potravin informuje o  normách k zajišťování bezpečnosti potravin.

Série článků s podrobným komentářem k jednotlivým kapitolám norem k zajišťování bezpečnosti potravin je zveřejňována v časopisu Kvalita potravin.
Nová norma BRC: Global Standard for Food Safety
– část 1: Kvalita potravin, 8, 2008, č. 1, s. 5
– část 2: Kvalita potravin, 8, 2008, č. 2, s. 5-6
– část 3: Kvalita potravin, 8, 2009, č. 3, s. 5-6
– část 4: Kvalita potravin, 9, 2009, č. 1, s. 5-7
další části budou pokračovat.
 
Nová verze normy IFS
– část 1: Kvalita potravin, 7, 2007, č. 4
– část 2: Kvalita potravin, 8, 2008, č. 1, s. 12
– část 3: Kvalita potravin, 8, 2008, č. 2, s. 12
– část 4: Kvalita potravin, 8, 2008, č. 3, s. 12
– část 5: Kvalita potravin, 9, 2009, č. 1, s. 10
další části budou pokračovat.
 
Nová verze normy ISO 9001: 2008 – Kvalita potravin, 9, 2009, č. 1, s. 23
 
ISO 22 000 tři roky po vydání (certifikáty v celém světě) – Kvalita potravin, 8, 2008, č. 3, s. 10
 
Seznam držitelů certifikátů IFS, BRC, IFS Logistic, ISO 22 000, Globalgap (v ČR) – Kvalita potravin, 8, 2008, č. 1, s. 33-35
 
Časopis je k dispozici v knihovně ÚZEI
 
Další informace: