Bezpečnost potravin

NKM systému RASFF v ČR reaguje na únik radioaktivního jódu v Belgii

Vydáno: 2. 9. 2008
Autor:

Národní kontaktní místo v ČR požaduje od Evropské komise více informací k případu.

Na internetových stránkách Novinky.cz byl v rubrice informací ze zahraničí uveřejněn dne 1.9.2008 článek “Po úniku radioaktivního jódu se nesmí na jihu Belgie pít místní mléko”. Tuto informaci otisklo dne 2.9.2008 Právo, str. 10, Ze zahraničí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která funguje jako kontaktní místo systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR, odeslala dne 2.9.2008 Evropské komisi – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele žádost, aby k danému incidentu poskytl více informací.
 
Zdroj: NKM pro RASFF v ČR
 
Pozn.: Podle vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nemá tato událost žádný vliv na radiační situaci v ČR. SÚJB je členem Koordinační skupiny bezpečnosti potravin.
SÚJB na základě zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona) koordinuje v rámci svých kompetencí radiační ochranu ČR, která zahrnuje i sledování radioaktivní kontaminace potravin v ČR. Fungování státní radiační monitorovací sítě zajišťuje MŽP, MZe, MO, MV, MF–GŘ cel. Prostřednictvím radiační monitorovací sítě se monitorují radionuklidy v poživatinách a v produktech zemědělské výroby. Při překročení směrných hodnot pro potraviny a vodu provádí SÚJB zásah.