Bezpečnost potravin

Nizozemsko snížilo spotřebu antibiotik o 12 %

Vydáno: 17. 3. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Nizozemsko se zavázalo, že v průběhu letošního roku sníží celkový objem antibiotických preparátů aplikovaných v chovu hospodářských zvířat o 20 %.

V Nizozemsku se podařilo v průběhu loňského roku snížit celkovou spotřebu antibiotik v chovu hospodářských zvířat o 12 procent a to při konstantním počtu chovaných zvířat, jak vyplynulo podle Agri Hollandia z informací farmaceutických společností, které jsou členy Svazu nizozemských veterinárních společností, o prodeji. V nastoupeném trendu by se mělo pokračovat i v letošním roce, kdy by mělo dojít dokonce k závaznému 20% snížení množství aplikovaných antibiotických preparátů. Pokles byl zaznamenán téměř u všech skupin antibiotických preparátů.  
Celkový prodej antibiotik dosáhl v loňském roce 455 tun, čímž se dostal pod skutečnost z roku 2004 a to bylo v roce 2004 kromě toho v živočišné výrobě použito ještě dalších 80 tun antibiotických růstových stimulátorů.
Z čísel o prodeji farmaceutických společností však není možné určit skutečné množství antibiotik aplikovaných u jednotlivých druhů hospodářských zvířat. V letošním roce by však již měl umožnit nový veterinární informační systém VetCIS skutečný vhled na počet aplikovaných denních dávek u jednotlivých druhů a kategorií zvířat a množství dávek na kilogram živé hmotnosti. V systému VetCIS byl vytvořen centrální registr informací o jednotlivých veterinárních lékařích, kteří medikamenty předepsali a dodali. Velký počet veterinárních lékařů se do systému zapojil již v roce 2010. V současné době je předmětem zkoumání, jak by bylo možné vzájemně prokládat informace do zprávy o denních dávkách u jednotlivých druhů zvířat.  
Niederlande: Antibiotika-Einsatz um 12% gesunken
[2011-03-15], www.topagrar.com