Bezpečnost potravin

Nitráty ze zeleniny: Více předností než rizik

Vydáno: 12. 5. 2009
Autor:

Nejnovější výzkumy neprokázaly souvislost mezi příjmem nitrátů ze zeleniny a onemocněním rakovinou. Dokonce i velmi vysoké množství nitrátů může vykazovat příznivé zdravotní účinky.

Podle nové studie je sice tvorba nitrosaminů z nitrátů jednou z možných chemických reakcí, v lidském těle k ní však zřejmě nedochází. Epidemiologické studie z posledních let také ukázaly, že zřejmě neexistuje souvislost mezi příjmem nitrátů ze zeleniny a onemocněním rakovinou. Naopak bylo zjištěno, že vysoká konzumace zeleniny představuje určitý ochranný faktor. V této souvislosti byla také EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) předložena vědecká expertiza k podílu nitrátů v zelenině, z níž vyplývá, že s konzumací zeleniny je spojeno více předností než rizik. Z této aktuální studie také vyplynulo, že velmi vysoké množství nitrátů, tedy více než desetinásobek normálního příjmu, může vykazovat i příznivé zdravotní účinky.
Tak například produkt odbourávání nitrátů – oxid dusíku – snižuje krevní tlak, vyvíjí vysokou mikrobiální aktivitu proti choroboplodným zárodkům, zlepšuje prokrvení a regeneraci žaludeční sliznice a tak preventivně působí proti tvorbě žaludečních vředů. Vzhledem k nedostatku ověřených poznatků však dosud nemohlo být stanoveno, zda i toto velmi vysoké množství nitrátů je, co se týče tvorby nitrosaminů, ještě bezpečné. Proto by zatím každopádně nebylo vhodné vyvolávat na základě těchto nejnovějších poznatků diskusi o maximální přípustné hodnotě nitrátů v potravinách.
Monatsschrift, 97, 2009, č. 4, s. 245