Bezpečnost potravin

NFSI: Nutrition-Friendly Schools Initiative

Vydáno: 22. 1. 2009
Autor:

Iniciativa WHO zaměřená na výživu dětí.

Zdravotní problémy dětí související s výživou se stále ve větší míře podílejí na invaliditě a předčasném úmrtí. Zatímco v mnoha rozvojových zemích je hlavním problémem podvýživa dětí, celosvětovým problémem je nadváha a obezita, která dosahuje úrovně epidemie a týká se jak vyspělých, tak rozvojových zemí. V některých zemích se epidemie obezity vyskytuje současně s pokračujícími problémy podvýživy a populace, včetně dětí je tak vystavována nemocem souvisejícím se stravou v dvojnásobné míře.
Tato situace vedla k tomu, že byla po zasedání expertů WHO pro dětskou obezitu (Kobe, 20.–24. června 2005) spuštěna Nutrition-Friendly Schools Initiative (NFSI). 
Hlavním cílem NFSI je vytvořit rámec pro navrhování integrovaných školních intervenčních programů, které budou řešit oba typy negativního vlivu stravy na zdraví. V rámci NFSI se bude spolupracovat s ostatními iniciativami zaměřenými na děti, např.
– FRESH Initiative,
– Essential Package (UNICEF/WFP),
– Child-Friendly Schools (UNICEF),
– Health Promoting Schools (WHO),
– School Food and Nutrition Education programmes (FAO).
NFSI aplikuje koncepci a zásady Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI).
 
Zlepšování výživy dětí je efektivní investice do budoucí generace.
 
Příloha: Vývoj rámce pro NFSI (pdf, 111 kB, 19 stran)
 
Zdroj: WHO
 
Pozn.: WHO vydává řadu publikací. V roce 2004 vydala publikaci pod názvem Marketing food to children: the global regulatory environment (pdf, 849 kB, 88 stran).

Problematice výživy dětí se věnuje Institut Danone, který uděluje ocenění za přínosná řešení.