Bezpečnost potravin

Nezapomenout na hořčík

Vydáno: 5. 5. 2009
Autor:

Brambory mají vysokou potřebu hořčíku. V případě nižší zásobenosti je třeba aplikovat hořečnatá hnojiva.

Potřeba hořčíku u brambor je poměrně vysoká. V rostlinách se tento prvek podílí hlavně na tvorbě chlorofylu. Jeho nedostatek se v porostu projevuje žloutnoucími listy se zrcadlovitě uspořádanými nekrotickými skvrnami.
V půdě je živina sorbována na hlinité a humusové částice. Protože se dobře rozpouští, je koncentrace v půdním roztoku spíše vysoká. Transport hořčíku ke kořenům probíhá téměř výhradně hmotnostním tokem. Příjem proto nemůže být omezen vnějšími vlivy.
Doporučené hnojení: Při slabší zásobenosti hořčíkem je třeba udržet vysokou koncentraci hnojením hořečnatými hnojivy (např. Kieserit nebo Patentkali). Přitom se musí dbát na to, že při příjmu hořčíku hraje poměr draslíku k hořčíku v půdě rozhodující roli. Čím vyšší je obsah draslíku v půdě, tím více hořčíku musí být k dispozici, popř. musí být dodáno. Po aplikaci hnojiva se síran hořečnatý relativně rychle rozpouští a rozptýlí se po celé orniční vrstvě. Účinek hnojení je proto vysoký. Po aplikaci Patentkali při zapojení řádků působí hořčík okamžitě, zatímco u draslíku – v závislosti na půdním druhu – nastupuje účinek až po větším množství srážek.
Top Agrar, 2009, č. 4, s. 90