Bezpečnost potravin

Nežádoucí fortifikace vitaminem K

Vydáno: 21. 10. 2008
Autor:

Podle francouzského úřadu AFSSA by se běžné každodenně konzumované potraviny kvůli antikoagulačnímu účinku neměly fortifikovat.

Francouzský úřad pro bezpečnost potravin AFSSA se ve svém posledním stanovisku týkajícím se fortifikace potravin vyjádřil, že není vhodné fortifikovat vitaminem K běžné každodenní potraviny vitaminem kvůli riziku, které znamená pro velký podíl spotřebitelů, kteří berou antikoagulanty. AFSSA rovněž nesouhlasí, aby v denní dávce doplňků stravy bylo množství vitaminu K vyšší než 25 μg , i když na obalu je uvedeno varování před nadměrným příjmem prostředků proti srážlivosti krve. Podle ASFFA dokonce nejsou dostatečné podklady pro posouzení, zda je vůbec fortifikace vitaminem K přínosná pro většinu populace.

EU Food Law, 2008, č. 359, s.23