Bezpečnost potravin

Nevyhovující máslo bylo staženo z tržní sítě

Vydáno: 17. 9. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.9. 2010.

Podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 má máslo obsahovat nejméně 80 % mléčného tuku avšak méně než 90 %, obsah vody nejvýše 16 % a obsah ostatních látek v sušině nesmí přesáhnout 2%.

Při namátkové kontrole zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj u másla ze Spolkové republiky Německo při laboratorním vyšetření překročení jak parametru pro ostatní látky v sušině, v tzv. netucích, tak překročení obsahu vody. Proto toto máslo svým složením nevyhovělo požadavkům na jeho složení tak, jak určuje příslušná legislativa.

Z výše uvedených důvodů byl vydán zákaz uvádění do oběhu a příkaz ke stažení výrobku. Jde o množství 21 600 kg másla, německého výrobce. Výrobek již byl z tržní sítě stažen.

Zjištěné nedostatky sice neznamenají zdravotní ohrožení zákazníků, jde však o porušení legislativou daných limitů a podmínek. Zákazník má právo mít za své peníze výrobek, jehož složení odpovídá deklarovaným parametrům.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.