Bezpečnost potravin

Nevyhovující čerstvý špenát v tržní síti ČR

Vydáno: 14. 8. 2008
Autor:

SZPI objevila na trhu v ČR čerstvý špenát z Nizozemska, který měl nadměrný obsah dusičnanů.

Při kontrole v tržní síti nalezla SZPI nevyhovující produkt, a sice čerstvý špenát z Nizozemska, který měl vysoký obsah dusičnanů. Informaci (originální oznámení) o tomto nálezu zaslala SZPI dne 11. 8. 2008 prostřednictvím systému RASFF do kontaktního místa Evropské komise.