Bezpečnost potravin

Nepodceňujeme zákazníky

Vydáno: 17. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 16.4.2008.

Státní veterinární správa ČR může potvrdit, že zákazníci kteří si vybírají z pestré nabídky potravin živočišného původu si jsou díky osvětě dobře vědomi svých práv ale i povinností stanovených výrobcům. V žádném případě nepovažujeme zákazníky za bezmocné oběti obchodníků. Proto Státní veterinární správa ČR při různých příležitostech upozorňuje jak zákazníky, tak výrobce na různá legislativní úskalí.
 
Výrobci musejí potraviny živočišného původu pravdivě a nezavádějícím způsobem označovat, veterinární inspektoři toto kontrolují a zákazníci jsou tím posledním „supervizorem“. Proto také orgány státního veterinárního dozoru vítají každý podnět, ať od zákazníků, ať od organizací jednajících v jejich zájmu, podnět který na i potenciální nesrovnalosti upozorní.
 
Za neodpovídající, klamavé anebo zavádějící označení potravin živočišného původu mohou veterinární orgány uložit až několikasettisícovou pokutu; obdobně tak mohou učinit inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
 
Veterinární kontrolní orgány některé případy již samozřejmě řešily, například v druhé polovině loňského roku byla v Karlovarském kraji uložena pokuta 300 000 korun za klamavé označení králičího masa, 10 000 korun v Praze za neodpovídajícím způsobem značené balené vepřové maso, či 90 000 korun v Pardubickém kraji za špatné údaje (datum spotřeby) na drůbežím mase, to vše bylo v rozporu s ustanovením zákona o potravinách (příkladů by bylo více, tyto uvádíme pro ilustraci). Státní veterinární správa této problematice věnuje soustavnou pozornost, soustřeďuje se pochopitelně na kontroly označování potravin živočišného původu i nadále.
 
Zákazníkům je přesto důležité připomenout, že podobá-li se některý výrobek na první pohled jiným obdobným a liší-li se nějak svým názvem či přece jen svým vzezřením, je to signál pro pečlivé přečtení si etikety. Anebo pro dotaz na prodejce. Výrobci dobře vědí, jak výrobek nazvat v souladu s platnou legislativou a přitom navodit určitý dojem, že jde o výrobek podobný či srovnatelný s tím, kterému se podobá. Zde je nejúčinnější obranou číst etikety a tázat se. V případě zjistí-li zákazník nějaké nesrovnalosti, je vhodné, aby kontaktoval místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě městskou veterinární správu v Praze, anebo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR