Bezpečnost potravin

Neonikotinoidy: postřik listů potvrzen jako rizikový pro včely

Vydáno: 28. 8. 2015
Autor: KM EFSA

Publikováno nové stanovisko EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdil, že neonikotinoidové pesticidy používané pro postřiky listů znamenají pro včely riziko. Úřad publikoval hodnocení rizik klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu pro včely plynoucí ze všech jiných použití, než pro ošetření osiva nebo jako granulátu. V případech, kdy hodnocení mohla být dokončena, byla identifikována vysoká rizika anebo tato rizika nelze vyloučit. V ostatních případech nemohlo být hodnocení rizik dokončeno z důvodu chybějících dat.

Tyto závěry jsou v souladu s těmi, které EFSA publikoval před dvěma lety, kdy byla hodnocena rizika pro včely z těchto tří látek, pokud jsou používány pro ošetření osiva nebo jako granulátu. Evropská komise požádala o hodnocení rizik vztahující se ke všem ostatním způsobům použití po uložení přísnějších omezení při používání neonikotinoidů v roce 2013.

Použitítěchto tří látek pro ošetření osiv nebo půdy je v současné době zakázáno u plodin, které jsou pro včely atraktivní a u obilovin, jiných než ozimních, s výjimkou použití ve sklenících. Jejich použití jako ochranného postřiku je zakázáno u plodin atraktivních pro včely a pro obiloviny, s výjimkou použití ve sklenících nebo po odkvětu.

Když byla zavedena omezení používání neonikotinoidů sdělila Komise, že bude do dvou let iniciovat přezkoumání veškerých nových vědeckých informací o rizicích, která pro včely z těchto tří neonikotinoidů, používaných pro ošetření osiv a jako granulí, existují.

Jako součást přezkumného procesu vyzval EFSA národní úřady, výzkumné instituce, průmysl a další zainteresované strany k předložení nových relevantních informací. Veškeré informace by měly být předloženy do 30. září 2015. Následně, po přijetí dalšího mandátu od Evropské komise, přehodnotí EFSA  předložený materiál a nabídne závěry týkající se aktualizovaného hodnocení rizik.

Celé stanovisko naleznete na webu EFSA.

Zdroj: Neonicotinoids: foliar spray uses confirmed as a risk to bees