Bezpečnost potravin

Největší překážkou nákupu biopotravin je cena

Vydáno: 5. 3. 2009
Autor:

Výsledky průzkumu agentury STEM/MARK.

       –    Z aktuálních výsledků průzkumu spotřeby biopotravin vyplývá, že pro 29 % dotázaných je cena hlavním důvodem, proč
             biopotraviny nekupuje.   
  
          O existenci a prodeji biopotravin vědí téměř všichni (92 %), kupují je dvě pětiny dotázaných. Jedná se častěji o ženy, respondenty ve věkovém pásmu 25 až 34 let, s VŠ vzděláním a vyšší životní úrovní domácnosti.
 
          Pokud domácnost biopotraviny nakupuje, činí tak většinou pravidelně (35 % nakupuje 1x měsíčně nebo častěji) a v průměru utratí okolo 500 Kč za měsíc. Nejvyšší frekvenci nákupu, stejně jako nejvyšší vydané částky deklarují lidé s maturitou a ve věku 25 až 34 let. 14 % dotázaných nakupuje biopotraviny alespoň jednou týdně.
 
          Národní logo BIO zná již 54 % dotázaných, o prodejci biopotravin ve svém okolí ví 74 % účastníků šetření.
 
 
          Z postojových výroků je zřetelný souhlas s faktem, že biopotraviny jsou zdravější než běžné potraviny (76 %). Nadpoloviční většina (60 %) nepovažuje biopotraviny za přechodnou módu.
 
          Účastníci průzkumu uvedli, že nejvíce kupují mléčné biovýrobky, pečivo, ovoce a zeleninu. V současné době zná ve svém okolí ekofarmáře 15 % respondentů.
 
          Kromě primárního důvodu nezájmu o nákup biopotravin, kterým je cena, je tu i nedůvěra k „čistému“ původu biopotravin (hlavně VŠ), zvyk na své oblíbené produkty (věk 35+) či obecně nízký stupeň důležitosti přiřazený oblasti stravování (mladí do 24 let).
 
          Významnou cílovou skupinou jsou zejména ženy, lidé ve věku 25-35 let, s vyšším stupněm vzdělání, považující svoji životní úroveň za velmi dobrou. Tito typičtí spotřebitelé jsou konzistentní jak v deklarovaných postojích k problematice „bio“, tak v nákupních zvyklostech týkajících se biopotravin.
Zdroj: Bio obchod, únor 2009