Bezpečnost potravin

Neformální předsednické setkání ve znamení ryb

Vydáno: 17. 6. 2009
Autor: bodokova1

Mezi hlavní body, které rezonovaly během diskuse, patřily role producentských organizací, podpory a financování a obchod.

„Společná organizace trhu s rybími a akvakulturními produkty se musí výrazně změnit a přizpůsobit novým výzvám“ shodli se v pondělí v Kongresovém centru Praha generální ředitelé pro rybářství z celé EU.
Generální ředitelé pro rybářství celé „sedmadvacítky“ se sešli v Praze, aby na svém neformálním zasedání poprvé diskutovali na základě dokumentu Komise, kam by se měla ubírat reforma Společné organizace trhu s rybími a akvakulturními produkty.

Shodli se rovněž na tom, že by tato organizace měla zapadat do celkového rámce Společné rybářské politiky, být efektivní, jednodušší, více a rychleji odpovídat na potřeby trhu a umět poskytnout pomocnou ruku v takových krizích, jaké zrovna čelíme dnes. „Společná organizace trhu je ze své povahy jednou z hlavních oblastí Společné rybářské politiky. Dobře fungující obchod, propojení poptávky s nabídkou je základem pro dobře fungující společnou politiku,“ říká náměstek Novák, který pronesl na zasedání úvodní příspěvek. „Reforma současné, už poněkud překonané organizace trhu je nutná. Reformovaná organizace by měla být schopna čelit výzvám jednadvacátého století.“

Mezi hlavní body, které rezonovaly během diskuse, patřily role producentských organizací, podpory a financování a obchod.

Producentské organizace by měly hrát klíčovou roli – měly by zajistit rovnocenného partnera obchodním řetězcům, velko a maloobchodníkům. Měla by jim být svěřena větší odpovědnost v řadě oblastí – od marketingových strategií, přes označování, otázku vysledovatelnosti původu, až po označování produktů a sběr dat. Jednoduše řečeno – měly by více participovat na vytváření přidané hodnoty. Základem ale je, aby se staly pro podniky více atraktivními; řešením není jejich povinná účast.

Co se týče podpor, ředitelé byli zajedno, že podpora stahování ryb je zastaralá, nepoužívaná a pouze udržuje v běhu zbytečný administrativní moloch. Naproti tomu druhý marketingový nástroj – podpora skladování – je považován za užitečný nástroj, který funguje jako nárazníková zóna při fluktuaci objemu produktů na trhu nebo ceny.

Postoj k obchodním otázkám se různí podle toho, zda se jedná o dovozy nebo vývozy. Dovozy jsou důležité pro udržení suroviny pro zpracovatelský průmysl. Vývozy jsou zásadní jako finanční zdroj z velké části podkapitalizovaných firem. Ředitelé se rovněž dotkli související otázky zajištění stejných standardů pro dovozy produktů, ale zcela v souladu s pravidly WTO.

 „Společná organizace trhu by měla pomoci podnikatelům lépe plánovat svůj střednědobý a dlouhodobý výhled, zejména z pohledu dalších investic, hledání nových podnikatelských příležitostí a budování stabilních a ziskových podniků,“ přibližuje vrchní ředitel Martin Žižka, který jednání svých kolegů vedl. „Na druhou stranu by tato Společná organizace trhu měla zaručit, že spotřebitelé se budou moci spolehnout na to, že si kupují rybu, která je zdravá, z ověřeného a bezpečného zdroje, bez ohledu na to, zda pochází z moře nebo akvakultury,“ upřesňuje. V rámci doprovodného programu navštíví generální ředitelé Jižní Čechy, které jsou tradičním centrem sladkovodního rybářství České republiky.

Diskuse o tom, kam má tato společná organizace směřovat, bude pokračovat v následujících měsících za švédského a španělského předsednictví.

Zdroj: Tisková zpráva MZe