Bezpečnost potravin

Nedostatky v poskytování informací o hygienických problémech v EU

Vydáno: 29. 8. 2008
Autor:

Vzhledem k chybějícím notifikacím o falšování vína a kontaminaci sýra ze strany italských orgánů, vyzývá Německo ve svém stanovisku k nápravě.

Na jednání Evropské zemědělské rady (EU Agricultural Council) v polovině července 2008 protestovala německá delegace proti přístupu Itálie, která neinformovala o problémech s kontaminovaným sýrem a falšovaným vínem. Přitom povinností členských států je notifikovat jakékoli hygienické závady, a sice podle nařízení 882/2004/ES o dozoru nad potravinami, dále podle směrnice 89/608/EHS k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů a nařízení 2729/2000/ES okontrole v odvětví vína.
Německo zpracovalo (11. července 2008) stanovisko o vzájemných závazcích členských zemí ohledně hygieny potravin, čímž chce připomenout existující povinnosti související nejen přímo s ochranou spotřebitele, ale i důvěrou v evropský systém pravidel a kontroly. Nemá se stát, že členské státy mají  dispozici jen informace z tisku, nikoli od kompetentních úřadů. Činnost dozorových orgánů společenství zaměřená na ochranu zdraví spotřebitelů je pak velmi ztížena.
Dodatek
Italské úřady vyšetřovaly v dubnu 2008 falšování vína. Podle médií se jednalo o přídavek nepovolených látek (cukr, kyselina sírová a cholovodíková) do levných vín (ca 70 mil. l), přičemž někdy víno tvořilo jen pětinu objemu. Údajně toto víno, které znamenalo nebezpečí pro zdraví, nebylo exportováno. Dále se jednalo o luxusní víno (600,000 lahví Brunello di Montalcino), pro jejichž výrobu byla použita jiná odrůda než Sangiovese, která se výhradně používá k výrobě toskánských vín.
O týden později řada zemí na základě hlášení RASFF zakázala prodej mozarely kontaminované dioxiny v důsledku ilegálního spalování odpadů poblíž Naples.