Bezpečnost potravin

Nedostatek vitaminu D u dětí

Vydáno: 30. 10. 2009
Autor:

Na základě studie provedené v USA asi 20 % dětí ve věku 1–11 let má nedostatečný příjem vitaminu D.

V časopise Pediatrics byly uveřejněny výsledky studie provedené v USA, které ukázaly, že minimálně jedno dítě z pěti ve věku 1–11 let má nedostatečný příjem vitaminu D. Těmto dětem hrozí riziko, že se u nich projeví řada zdravotních problémů, např. slabé kosti.
V rámci studie byly analyzovány údaje z monitoringu zdravotního stavu dětí provedeného v letech 2001–2006. Tento průzkum se prováděl na požadavek vlády a bylo do něj zahrnuto téměř 3 000 dětí. Hladiny vitaminu D v těle se zjišťovaly na základě krevních testů (zjišťovala se koncentrace 25-hydroxyvitaminu D v séru). Z těch vyplynulo, že asi u 20 % dětí uvedeného věku (6,4 milionů dětí) v USA nedosahuje koncentrace vitaminu D v těle hladiny, kterou stanovila Americká akademie pediatrů jako prospěšnou pro zdraví.
Výzkumníci doporučují, aby děti přijímaly denně 400 IU vitaminu D (=10 µg). Toto množství mohou získat pitím čtyř šálků fortifikovaného mléka nebo konzumací ryb. Tělo si rovněž vytváří vitamin D pobytem na slunci. Mnoho dětí však netráví dostatek času mino uzavřený prostor. To je jedním z důvodů, proč se nižší hladiny vitaminu D vyskytují u dětí žijících v chladnějších klimatických podmínkách a u dětí s tmavší pletí, které absorbují méně slunečních paprsků.
 
Zdroj: IFT (informace z 28.10.2009)
 
Další informace:
Vitamin D v A–Z slovníku pro spotřebitele
Vitamin D (Wikipedia, v češtině)
Vitamin D (Wikipedia, v angličtině)