Bezpečnost potravin

Nedostatek vitaminu D u dětí

Vydáno: 9. 12. 2009
Autor:

Výsledky průzkumu v USA ukazují na nízký příjem vitaminu D. Nedostatek má vliv nejen na kosti, ale i na respirační a kardiovaskulární onemocnění a na diabetes.

Americká studie publikovaná v listopadu 2009 v časopisu „Pediatrics“ uvádí, že americké děti přijímají málo vitaminu D (25-hydroxyvitamin D). Byly zjištěny rozdíly u různých etnik. Nejnižší hladiny jsou nejčastější u dětí nehispánských barevných a u mexicko-amerických. Děti byly rozděleny do 3 skupin podle množství vitaminu D obsaženého v séru: méně než 25 nmol/l, méně než 50 nmol/l a méně než 75 nmol/l. Získané údaje svědčí ve prospěch těch, kteří volají po fortifikaci potravin.

Dostatečný přísun vitaminu D je společně s vápníkem a fosfáty důležitý především pro zdravé kosti, nedostatek způsobuje křivici (a měknutí kostí). Postupně se však ukazuje, že receptory vitaminu D se nacházejí nejen v kostech , ale i jinde v těle, což je třeba zohlednit při stanovování doporučených dávek. Proto se zkoumají souvislosti mezi hladinou vitaminu D a některými dalšími zdravotními problémy (diabetes, respirační choroby, kardiovaskulární onemocnění). K demineralizaci kostí u dětí dochází při hladině v séru pod 50 nmol/l. Diabetes typu 1 byla výrazně nižší u dětí, které přijímaly suplementy s vitaminem D. Podle některých studií má nízký příjem vitaminu D v těhotenství vliv na opakované respirační potíže u dětí. V Austrálii zjistili souvislost mezi obsahem vitaminu D v pupečníkové šňůře a následným onemocněním horních cest dýchacích u dětí. Mechanismus, jakým nedostatek vitaminu D ovlivňuje imunitu však není znám.

Na druhé straně může významně zvýšený příjem vitaminu D znamenat riziko. Podle výsledků studie s dospělými pacienty se ukazuje zvýšený výskyt kolorektálního karcinomu u osob se zvýšenou hladinou vitaminu D v séru. Jiná studie na dospělých však potvrzuje  snížení rizika kardiovaskulárních chorob  při zvýšené hladině vitaminu D.

Jsou nutné další studie, z nichž by se dalo odvodit, jaké důsledky by měl dlouhodobý nadměrný příjem vitaminu D při rozšíření suplementace.

V dnešní době (v USA) přijímá suplementy jedno ze tří dětí. 5 % z těch, které konzumují suplementy má hladinu v séru pod 50 nmol/l a více než polovina dosahuje až 75 nmol/l.


Milling and Baking News, 88, 2009, č. 18, s. 14