Bezpečnost potravin

Neceliakální intolerance lepku

Vydáno: 15. 4. 2011
Autor:

Nežádoucí účinky lepku se projevují i u osob, které netrpí celiakií.

Dr. Evan Newnham, gastroenterolog z Melbourne (Austrálie), provedl literární rešerši s cílem nalézt důkaz o vlivu lepku na poškození střev u lidí, kteří netrpí celiakií.
Výsledky jeho průzkumu ukazují, že existuje neceliakální intolerance lepku. Průzkum se však zaměřoval pouze na intervenční studie, které byly dosud publikovány. Podle Dr. Newnhama je třeba další výzkum zaměřit na stanovení množství lepku, které vede k nežádoucím projevům, a mechanismus jeho působení.

Zdroj: Allergen Bureau eNews April 2011