Bezpečnost potravin

Ne salmonelám! O programech proti salmonelám v chovech drůbeže

Vydáno: 5. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.9.2008.

Salmonelóza u lidí je velmi nepříjemné onemocnění, které může být v některých případech pro lidi i velmi nebezpečné. Bohužel se s ním stále poměrně často setkáváme. Jako nejčastější zdroj infekce se u lidí nejčastěji udávají potraviny živočišného původu a z nich především pak vejce a drůbeží maso. Základní prevencí u tohoto onemocnění je dodržování základních hygienických pravidel při skladování, zpracování a konzumaci potravin, u kterých hrozí zvýšené riziko kontaminace salmonelou. Aby se minimalizovalo riziko možné kontaminace potravin salmonelou, je třeba dbát na to, aby se salmonela nevyskytovala v chovech drůbeže. To je poměrně obtížný úkol, protože salmonely, které způsobují u lidí nejčastěji onemocnění u drůbeže zpravidla nevyvolávají žádné klinické příznaky a proto je poměrně obtížné je odhalit. Proto musí být tlumení salmonel v chovech systematické a musí být zaměřeno na tlumení výskytu salmonel v prostředí. Pokud se salmonely nevyskytují v chovech drůbeže, výrazně se tím snižuje riziko kontaminace produkovaných potravin. Této skutečnosti jsou si vědomy orgány vykonávající veterinární dozor a snaží se postupovat v této činnosti co nejefektivněji.
 
Samozřejmě nezůstává jen u slov, již od 1. 1. 2007 byly spuštěny dva Národní programy tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, konkrétně ve všech reprodukčních chovech a v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec. Tyto programy byly zahájeny po dohodě mezi Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou ve spolupráci s chovateli. Jejich cílem je říci razantní ne salmonelám v chovech drůbeže.
 
Program tlumení salmonel spočívá především v cíleném sledování výskytu salmonel v prostředí, kde je drůbež chovaná a v přijímání adekvátních opatření v případě jejich záchytu, tak aby se zamezilo dalším výskytům. Proto chovatelé i inspektoři krajských veterinárních správ pravidelně podle předem stanoveného harmonogramu odebírají přesně stanovené množství trusu k bakteriologickému vyšetření.  Zásadním preventivním opatřením pro zamezení výskytu salmonel v chovech je důsledné provádění pravidelné sanitace, kontrola a eliminace případného výskytu hlodavců a jiných volně žijících živočichů, včetně ptáků. Velký důraz je rovněž kladen na kvalitu a bezpečnost krmiva, které při špatném zacházení, či skladování může být rovněž významným zdrojem salmonel a nejen těch. Nedílnou součástí těchto preventivních opatření je i povinná vakcinace drůbeže proti salmonele, která v rámci národních programů probíhá s významnou finanční spoluúčastí státu.
 
Pokud je salmonela v prostředí objevena, orgány Státní veterinární správy došetřují, zda se nákaza zjistí i v orgánech drůbeže, a pakliže ano, což by znamenalo případné riziko pro lidské zdraví, tak následují striktní opatření. Jedním z takových opatření je např. zákaz uvádění vajec do tržní sítě a poražení nebo utracení drůbeže za zvýšených bezpečnostních pravidel, s ohledem na tento „rizikový materiál.“
 
V letošním roce se již začínají objevovat první výsledky těchto programů. Díky důsledně prováděným preventivním hygienicko-sanitačním opatřením v chovech a vakcinaci se podařilo snížit výskyt salmonel o polovinu. To je výsledkem nejen důsledně prováděného veterinárního dozoru, ale i zodpovědného přístupu chovatelů, kteří si jsou vědomi nutnosti produkovat zdravotně bezpečné a nezávadné potraviny. Bez vzájemné součinnosti veterinárního dozoru a chovatelů s finanční podporou Ministerstva zemědělství by úspěšné provádění takto náročných programů nebylo reálné.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR