Bezpečnost potravin

Navrhované změny v legislativě EU ohledně drůbežího masa

Vydáno: 16. 10. 2008
Autor:

Komise projednává změny v souvislosti s umožněním ošetření drůbeže chlórovým roztokem a s rozšířeným zájmem spotřebitelů o drůbeží polotovary.

V Evropském parlamentu je projednáván návrh Komise na změnu definic platných pro drůbeží maso. Primárním důvodem ke změnám je ošetření jatečných těl drůbeže chlórovým roztokem, které m ůže být podle nařízení 853/2004/ES o hygieně u živočišných produktů schváleno, které však není v souladu s definicemi v nařízení 1234/2007/ES o společné organizaci trhů (příl. I, část XX – kódy KN, příl. III část VII, příl. XIV část B – obchodní normy) a v prováděcím nařízení 543/2008/ES o tržních normách pro drůbeží maso, které se v tomto ohledu od r. 1990 zásadně nezměnily.
Také je třeba, aby legislativa reflektovala změny v chování spotřebitelů, kteří ve stále větší míře nakupují drůbeží maso v upravené formě (marinované aj.). Pokud se drůbeží maso prodává jako „čerstvé“, spotřebitelé předpokládají, že nebylo zmrazeno (podle nařízení 1234/2007/ES: „čerstvé drůbeží maso“ – není ztuhlé v důsledku mrazení a je skladováno při teplotách + 2 až + 4 ºC; nařízení 543/2008:“Čerstvá drůbež nesmí vykazovat žádné stopy po předchozím mražení.“ ). Jsou však zapotřebí příslušná ustanovení týkajících se drůbežích polotovarů.

EU Food Law, 2008, č. 359, s.11

Další informace