Bezpečnost potravin

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k přepočtu kalcium-L-methylfolátu a glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové na ekvivalenty folátu

Vydáno: 24. 5. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání komentářů: 8. června 2022

EFSA zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, v němž hodnotí vědecké důkazy pro stanovení přepočítacího koeficientu methyl-folátu vápenatého a glukosaminové soli kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrofolové (dále souhrnně označovaných jako 5-MTHF) na ekvivalent folátů (dietary folate equivalent – DFE). Tento dokument poskytuje vědecké doporučení k odvození přepočítacího koeficientu, který umožňuje vyjádřit množství v µg 5-MTHF přidaného do potravin jako µg DFE.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky do 8. června 2022 (za čas uzávěrky se považuje 23:59 SEČ). Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na číslo řádku a strany, ke které se připomínky vztahují.

Další údaje nebo soubory na podporu připomínek lze předložit s využitím příslušné funkce v digitálním formuláři a pojmenováním souboru tak, aby bylo možné na příslušnou připomínku snadno odkázat.

Všechny připomínky budou zohledněny, pokud:
– budou předloženy do uzávěrky konzultace;
– budou dokončeny (připomínky ve stavu „návrh“ nebudou přijaty);
– budou předloženy v souladu s pokyny a příslušnou funkcí nástroje (bohužel nelze přijímat připomínky zaslané e-mailem);

Návrh dokumentu, přístup k on-line formuláři pro zaslání připomínek a veškeré další informace najdete na portálu EFSA Connect.

Zdroj: EFSA