Bezpečnost potravin

Návrh pravidel pro energetické nápoje

Vydáno: 9. 4. 2010
Autor:

Španělsko a Německo zpracovalo národní předpisy stanovující horní limity pro kofein (320 mg/l) a další složky energetických nápojů. Německý návrh poprvé obsahuje i definici těchto nápojů.

Španělsko a Německo předložily Evropské komisi návrhy na  snížení obsahu kofeinu v energetických nápojích stanovením horní hranice 320 mg/l. Komise bude posuzovat, zda je návrh v souladu se směrnicí 2002/67/ES  o označování kofeinu a chininu použitého k aromatizaci. V té je požadováno, aby bylo uvedeno tvrzení o vysokém obsahu kofeinu, pokud překračuje 150 mg/l (neplatí pro kávu a čaj).

Výrobci energetických nápojů, jejichž zájmům takové opatření nekonvenuje (např. Red Bull),  oponují, že se tím znehodnotí již existující legislativa. Proti účinnosti nově navrhovaných předpisů by však mohlo působit to, že pokud by byl produkt označen jako potravina pro zvláštní výživu, nikoli jako běžný nápoj, zůstalo by stejně rozhodnutí týkající se složení výrobku na příslušné národní  kompetentní zdravotnické instituci – v Německu je to Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR).

Španělsko, které zpracovalo obecný národní předpis pro nealkoholické nápoje navrhuje kromě horní hranice pro kofein stanovit i horní hranici pro chinin (100 mg/l). Podle názoru španělských legislativců je dokonce otázkou, zda nápoje obsahující o něco méně než 320 mg kofeinu/l splňují zásadní požadavek, že potravina/nápoj nesmějí poškodit zdraví.
I v případě přijetí výše uvedených omezujících národních předpisů však může dojít k jejich kurióznímu výkladu, a sice že když produkt (např. Red Bull s obsahem 321 mg kofeinu/l)  lze prodávat v některých zemích EU, může se prodávat i ve Španělsku/Německu.
Německo navrhuje předpis, který má regulovat speciálně energetické nápoje, a to prostřednictvím legislativy o ovocných šťávách. V tomto návrhu je poprvé definován energetický nápoj jako nápoj obsahující kofein a alespoň jednu z dalších složek: taurin, inositol a glukuronolakton. Kromě limitu pro kofein (320 mg/l) je stanoven i limit pro taurin (4000 mg/l), pro inositol (200 mg/l) a pro glukuronolakton (2400 mg/l). Dalším požadavkem je, že energetický nápoj nesmí na rozdíl od časté dosavadní reality obsahovat alkohol. Rovněž se stanovuje povinnost uvádět varování, že energetický nápoj nemá být kombinován s alkoholem ani s fyzickým cvičením (varování před kombinací s alkoholem je dosud uváděno jen na dobrovolné bázi).

Nové návrhy bezpochyby rozproudí diskusi na téma bezpečnosti energetických nápojů ve Stálém výboru pro potraviny. Dosud byly občasné dotazy na bezpečnost odbyty poukazem na stanoviska EFSA k jednotlivým obsaženým složkám. Francie povolila Red Bull na trh teprve nedávno, ale zároveň ministr zdravotnictví doporučil spotřebitelům, aby ho nekupovali.


EU Food Law, 2010, č. 427, s. 14-15