Bezpečnost potravin

Návrh pokynů k údajům požadovaným pro hodnocení rizik látek určených k aromatizaci, které mají být použity v potravinách nebo na jejich povrchu

Vydáno: 27. 4. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA je otevřena do 19. 6. 2022

Oddělení EFSA pro složky potravin a obaly (Food Ingredients and Packaging unit) zahájilo otevřenou konzultaci k návrhu vodítek pro údaje potřebné pro hodnocení rizik látek určených k aromatizaci, které se mají používat v potravinách nebo na jejich povrchu.

Vodítka poskytují žadatelům pokyny týkající se údajů požadovaných pro hodnocení látek určených k aromatizaci, které mají být použity v potravinách nebo na jejich povrchu. Vztahuje se na žádosti o nová povolení i na změny stávajících povolení látek určených k aromatizaci potravin podané podle nařízení (ES) č. 1331/2008.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky do 19. 6. 2022 (do půlnoci středoevropského času). Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na číslo řádku a strany, ke kterým se připomínky vztahují.

Další údaje nebo soubory na podporu připomínek lze předložit pomocí příslušné funkce v digitálním formuláři.

Všechny připomínky budou zohledněny, pokud:
– budou předloženy do uzávěrky konzultace;
– budou dokončené (připomínky ve stavu „návrh“ nebudou přijaty);
– budou předloženy v souladu s pokyny a příslušnou funkcí nástroje (bohužel nelze přijímat připomínky zaslané e-mailem);

Nebudou akceptovány připomínky, které obsahují osobní obvinění, nerelevantní nebo urážlivé výroky nebo materiály.

Zdroj: EFSA