Bezpečnost potravin

Návrh na změnu nařízení o mikrobiologických kritériích

Vydáno: 12. 3. 2010
Autor:

V nařízení 2073/2005/ES mají být změněny požadavky na testování listerií, změněna metoda testování Enterobacteriaceae a změněn název bakterie dosud označované Enterobacter sakazakii.

V nařízení 2073/2005/ES mají být změněny požadavky na testování listerií, změněna metoda testování Enterobacteriaceae a  změněn název Enterobacter sakazakii.

Evropská komise připravuje úpravu nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. Má být srozumitelně uvedeno, že  není nutné provádět pravidelné testování na Listeria monocytogenes v potravinách jako je sůl, které nejsou prostředím umožňujícím růst této bakterie

Dále má být na základě doporučení referenční laboratoře Společenství změněna stanovená metoda testování Enterobacteriaceae v pasterovaném mléce a jiných pasterovaných tekutých mléčných výrobcích, protože nová metoda (podle ISO 21528-20) je rychlejší a jednodušší.

Kromě toho má být změněn původně používaný název bakterie Enterobacter sakazakii na Cronobacter spp., aby to odpovídalo změně, k níž došlo na mezinárodní úrovni.

Vzhledem k tomu, že se vesměs jedná o nekontroverzní změny technického charakteru, předpokládá se vydání novely nařízení již asi v polovině dubna.

 

Komise zrušila platnost rozhodnutí 2010/75/ES, které nabízí členským státům finanční pomoc při monitorování listerií. Ke zrušení došlo již několik dní po zveřejnění rozhodnutí, a sice kvůli nesprávnému rozpočtovému pravidlu. Opravené nové rozhodnutí bude muset projít celou schvalovací procedurou.


EU Food Law, 2010, č. 426, s. 14-15