Bezpečnost potravin

Návrh na řešení výživových profilů pro uvádění výživové hodnoty

Vydáno: 16. 12. 2008
Autor:

Komise navrhuje specifické výživové profily pro deset skupin potravin a společná kritéria pro ostatní výrobky.

Podle zprávy Evropské komise z 21 října 2008 by pro aplikaci nařízení 1924/2006/ES ohledně uvádění výživových a zdravotních tvrzení měl být stanoven jeden základní výživový profil a dále asi 10 profilů pro specifické skupiny potravin:
         nealkoholické nápoje,
         rostlinné oleje a roztíratelné tuky,
         mléčné výrobky kromě sýrů,
         sýry,
         výrobky z obilovin kromě snídaňových cereálií,
         snídaňové cereálie,
         ovoce, zelenina a výrobky z nich,
         maso a masné výrobky,
         ryby a výrobky z ryb,
         hotové pokrmy.
Na základě provedeného testování výrobků existujících na trhu by uvádění výživového tvrzení přicházelo v úvahu asi pro více než 50 % sycených nápojů, přes 94 % šťáv, přes 60 % tuků, přes polovinu chlebů a přes 40 % výrobků z masa a mléka. Pro testování byly vytvořeny modelové spotřební koše na základě údajů jednotlivých států, na komerční koš podle údajů CIAA a „redukovaný“ koš obsahující základní potravin.
Modelově byly pro cukr v různých skupinách potravin stanovena hladina od 5 g/100 g sycených nápojů až po 25 g/100 g snídaňových cereálií, pro nasycené tuky od 2 g/100 g mléčných výrobků (kromě sýrů) až po 10 g/100 g sýrů, pro sodík od 300 mg/100 g mléčných výrobků až po 700 mg/100g snídaňových cereálií.
Pro potraviny, které nebudou spadat do skupin, pro které jsou stanoveny specifické profily by měly platit limity: pro sodík max. 400 mg/100 g, pro nasycené tuky 2 g/100 g, pro cukry 10 g/100 g.
Pokud by průmysl prosadil, že tvrzení lze uvádět i na výrobcích, které překročí jeden ze stanovených limitů, pak by počet potravin , u nichž by bylo výživové tvrzení přípustné podstatně stoupl a zahrnoval by všechny nealkoholické nápoje, šťávy a nektary, všechny tuky, téměř všechny chleby a většinu snídaňových cereálií. Komise navrhuje výjimky také pro výživové doplňky, potraviny pro zvláštní výživu a veškeré ovoce a zeleninu.
Zatím nejsou zpracovány společné evropské výživové směrnice pro příjem potravin FBDG (Food Based Dietyry Guidelines), ve stanovisku EFSA z ledna 2008 se vychází z FBDG různých členských států. Tato doporučení však se nesmírně liší (viz v originálu článku – tabulka 5: doporučení ohledně obilovin a brambor, tabulka 7 – doporučení ohledně mléka a mléčných výrobků).
Návrh Komise bude dále projednáván.