Bezpečnost potravin

Návrh mírnějších limitů fusariových toxinů

Vydáno: 23. 3. 2007
Autor: pospisilova

Komise navrhuje zvýšení přípustných mezních hodnot pro deoxynivalenol, zearalenon a fumonisiny v kukuřici a výrobcích z ní.

Evropská komise navrhla změny limitů pro fusariové toxiny v kukuřici a výrobcích z ní (dosud stanovené v nařízení 1881/2006/ES  – původně 466/2001/ES) s ohledem na obtížnost plnění dosavadních požadavků. K navrženým hodnotám teprve proběhne diskuse mezi odborníky členských států a v sekci pro toxikologickou bezpečnost Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. V některých případech by mohlo v průběhu 3 let dojít k návratu k dosavadním hodnotám.
 
Dosavadní limit (nařízení 1881/2006/ES)
Navrhovaný limit
Deoxynivalenol
 
 
Nezpracovaná kukuřice
1750 μg/kg
2000 μg/kg
Zearalenon
 
 
Nezpracovaná kukuřice
200 μg/kg
300 μg/kg
Kukuřice pro přímou spotřebu – kukuřičná mouka, krupice, klíčky, olej
200 μg/kg
200 μg/kg
Kukuřičné snacky a snídaňové cereálie
50 μg/kg
100 μg/kg
Výrobky na bázi kukuřice pro kojence a malé děti
20 μg/kg
20 μg/kg
Fumonisiny
 
 
Nezpracovaná kukuřice
2000 μg/kg
4000 μg/kg
Kukuřice pro přímou spotřebu – kukuřičná mouka, krupice, klíčky, olej
1000 μg/kg
2000 μg/kg
Ostatní kukuřičné výrobky pro přímou spotřebu
400 μg/kg
800 μg/kg
Výrobky na bázi kukuřice pro kojence a malé děti
200 μg/kg
200 μg/kg