Bezpečnost potravin

Návrh aktualizovaného stanoviska EFSA k rostlinám získaným pomocí cisgeneze a intrageneze

Vydáno: 23. 5. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání komentářů: 27. června 2022

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaného vědeckého stanoviska k rostlinám vyvinutým cisgenezí a intragenezí.

Aktualizovaný návrh stanoviska byl vypracován na základě žádosti EK, která chtěla potvrdit, zda jsou úvahy a závěry vědeckého stanoviska úřadu EFSA k „hodnocení bezpečnosti rostlin vyvinutých cisgenezí a intragenezí“, zveřejněného v roce 2012, stále použitelné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby do 27. 6. 2022 předložily své připomínky.

Další údaje nebo soubory na podporu připomínek lze předložit s využitím příslušné funkce v digitálním formuláři a pojmenováním souboru tak, aby bylo možné na příslušnou připomínku snadno odkázat.

Všechny připomínky budou zohledněny, pokud:
– budou předloženy do uzávěrky konzultace;
– budou dokončeny (připomínky ve stavu „návrh“ nebudou přijaty);
– budou předloženy v souladu s pokyny a příslušnou funkcí nástroje (bohužel nelze přijímat připomínky zaslané e-mailem);

Návrh stanoviska, přístup k on-line formuláři pro zaslání připomínek a veškeré další informace najdete na portálu EFSA Connect.

Zdroj: EFSA