Bezpečnost potravin

Národní kontaktní místo pro RASFF důrazně odmítá nepravdivé informace o údajně kontaminovaném krmném tuku dovezeném do ČR z Německa

Vydáno: 4. 2. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 4.2. 2011.

Národní kontaktní místo pro RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva), které spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, důrazně odmítá zavádějící a nepravdivé informace o údajném dovozu zamořeného krmného tuku pro drůbež a prasata z Německa do České republiky.

Jedná se o naprostou dezinformaci, která vyvolává neopodstatněnou paniku nejen mezi zemědělci a potravináři, ale zejména mezi spotřebiteli. Šíření této dezinformace bez jakékoli konzultace s odpovědnými pracovníky Národního kontaktního místa (NKM) považuje ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta za bezprecedentní bezohlednost a nezodpovědnost.

„Tuto nepravdivou informaci, kterou včera publikovaly Literární noviny a poté bez dalšího ověřování u Národního kontaktního místa i další média, považuji za bezohlednou a naprosto neprofesionální snahu za každou cenu týt z nedávných událostí na úkor reálné situace. Stejně tak považuji některé „zasvěcené“ komentáře některých představitelů institucí zastupujících zemědělce za neuvěřitelně populistické. České Národní kontaktní místo pracuje bezchybně 24 hodin denně a není žádný problém se kdykoli dotázat na skutečný stav věci. Dioxinová aféra je však zřejmě příliš lákavým mediálním soustem“, řekl dnes Jakub Šebesta v této souvislosti.

Informace, uváděné v Literárních novinách a poté v dalších médiích, tvrdí, že se na český trh údajně dostal krmný tuk kontaminovaný dioxiny a že o tom české úřady údajně nevědí. V průběhu včerejšího dne nechal ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta celou situaci prověřit. Výsledkem je sdělení, že žádná taková informace prostřednictvím systému RASFF nebyla do České republiky nikdy zaslána. NKM požádalo i Evropskou komisi o vyjádření, z něhož vyplývá, že „byl patrně redaktorkou českého tisku špatně pochopen obsah zdrojové informace zveřejněné na oficiálních webových stránkách EK a došlo k záměně termínů ‚potenciálně kontaminované vepřové maso‘ a ‚krmivo‘. Žádné kontaminované krmivo (krmný tuk) do ČR ve skutečnosti dodán nebyl“. Autorka původního textu v Literárních novinách si tuto zprávu bohužel nijak neověřovala.

Státní zemědělská a potravinářské inspekce v průběhu dnešního dne vydá kompletní informaci, která podrobně popíše dosavadní průběh dioxinové aféry.

(Zpracovala: RNDr. Daniela Kolejková, CSc., Ústřední inspektorát SZPI)