Bezpečnost potravin

Národní den České republiky na Salimě přilákal na stánek MZe stovky návštěvníků

Vydáno: 5. 3. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 5. 3. 2008.

Prověřená kvalita a tradice v rovnováze s bezpečností a cenovou dostupností potravin, podpora konkurenceschopnosti malých farem skrze inovace a moderní technologie, obecně rozvoj venkova a důraz na regionální pestrost produkce – taková byla klíčová témata projevu ministra zemědělství Petra Gandaloviče na dnešním zahájení Národního dne ČR na potravinářském veletrhu Salima.
 
Politikou ministerstva by podle názoru jeho šéfa nemělo být pouhé programové hledání nástrojů na udržení nízké cenové hladiny potravin.
 „Vytváříme prostředí a podmínky pro konkurenceschopné zemědělské prvovýrobce a potravináře, pracujeme na zabezpečení rovných šancí a otevřených příležitostí na Evropském trhu. Pomáháme vytvářet rovnováhu mezi kvalitou, bezpečností a cenou potravin. Informujeme spotřebitele o tom, co jsou bezpečné potraviny, jaké mají vyžadovat požadavky na kvalitu,“ vysvětlil ministr Gandalovič.
 
Letošní ročník SALIMY se chce podle ministra zaměřit na podporu exportu českých potravin a hledání co nejefektivnějších cest, jak napomoci kvalitním českým potravinám prosadit se na zahraničních trzích.
 
Ministr Gandalovič zmínil také důležitost přípravu podmínek pro malé konkurenceschopné subjekty, které dovedou nabízet kvalitní produkty přímo na farmě:
Od malých farem s prodejem ze dvora až po nejmodernější inovace potravinářské produkce s využitím rozvoje vědy a výzkumu dbáme na podmínky pro správnou výrobní a hygienickou praxi, která nezatěžuje životní prostředí.
 
Společným jmenovatelem politiky rezortu je rozvoj venkova. S tím je svázaný požadavek na vyšší míru zpracování zemědělské produkce tam, kde vzniká.
Chceme podpořit strukturu obchodních mechanismů odpovídající nejvyspělejším zemím. Výroba potravin především z domácích surovin je alfou a omegou stability zemědělství na českém, moravském a slezském venkově. V této souvislosti nám jde také o podporu regionální pestrosti produkce a zachování jejích specifik,“ uzavřel ministr.
 
 
Zdroj: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Obrazová dokumentace z veletrhu Salima 2008