Bezpečnost potravin

Nařízení Komise týkající se ekologické produkce a označování ekologických produktů

Vydáno: 1. 10. 2008
Autor:

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5.9.2008.

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5.9.2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, je rozsáhlý dokument (viz příloha), který má následující obsah:
 
Hlava I: Úvodní ustanovení
Hlava II: Pravidla produkce, zpracování, balení, přepravy a skladování ekologických produktů
Kapitola 1: Rostlinná produkce
Kapitola 2: Živočišná produkce
Oddíl 1: Původ zvířat
Oddíl 2: Ustájení hospodářských zvířat a chovatelské postupy
Oddíl 3: Krmiva
Oddíl 4: Prevence nákaz a veterinární péče
Kapitola 3: Zpracované produkty
Kapitola 4: Sběr, balení přeprava a skladování produktů
Kapitola 5: Pravidla přechodu na ekologickou produkci
Kapitola 6: Výjimečná pravidla produkce
Oddíl 1: Podnebná, zeměpisná nebo strukturální omezení
Oddíl 2: Nedostupnost vstupů pro ekologické zemědělství
Oddíl 3: Specifické problémy při řízení živočišné produkce
Oddíl 4: Katastrofické události
Kapitola 7: Databáze osiv
Hlava III: Označování
Kapitola 1: Logo Společenství
Kapitola 2: Zvláštní požadavky na označování krmiv
Kapitola 3: Ostatní zvláštní požadavky na označování
Hlava IV: Kontroly
Kapitola 1: Minimální požadavky na kontrolu
Kapitola 2: Požadavky na kontrolu rostlin a rostlinných produktů
Kapitola 3: Požadavky na kontrolu hospodářských zvířat a živočišných produktů
Kapitola 4: Požadavky na kontrolu přípravy produktů
Kapitola 5: Požadavky na kontrolu dovozů
Kapitola 6: Požadavky na kontrolu jednotek uzavírajících smlouvy se třetími osobami
Kapitola 7: Požadavky na kontrolu jednotek připravujících krmiva
Kapitola 8: Porušení předpisů a výměna informací
Hlava V: Předávání informací, přechodná a závěrečná ustanovení
Kapitola 1: Předávání informací Komisi
Kapitola 2: Přechodná a závěrečná ustanovení
 
Příloha: Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (pdf, 11 MB, 84 stran)