Bezpečnost potravin

Nařízení EU pro odběr vzorků a analýzu kontaminantů v potravinách

Vydáno: 31. 3. 2010
Autor:

Přehled nařízení pro stanovení mykotoxinů, těžkých kovů, 3-MCPD, anorg.cínu, BaP, dioxinů, PCB a dusičnanů.

Metody odběru vzorků a metody analýzy pro oficiální kontrolu maximálních limitů kontaminantů jsou stanoveny v následujících nařízeních:
 
* pro stanovení obsahu mykotoxinů:
 
* pro stanovení obsahu těžkých kovů, 3-MCPD, anorganického cínu a benzo(a)pyrenu:
nařízení Komise (ES) č. 333/2007

* pro stanovení obsahu dioxinů a PCB:
nařízení Komise (ES) č. 1883/2006

* pro stanovení obsahu dusičnanů:
nařízení Komise (ES) č. 1882/2006