Bezpečnost potravin

Nařízení  EU pro fumiganty  

Vydáno: 2. 4. 2008
Autor:

Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 se týká posklizňového ošetření plodin prostřednictvím fumigantů.

Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008 mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením přílohy VII, která uvádí kombinace účinné látky, resp. produktu, na které se vztahuje odchylka, pokud jde o posklizňové ošetření plodin ((ovoce, zelenina, obiloviny) prostřednictvím fumigantů. Příloha VII zmiňuje hydrogen-fosfid, fosfid  hlinitý, fosfid hořečnatý a difluorid-oxid siřičitý. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Více informací v Úředním věstníku EU.