Bezpečnost potravin

Nařízení EU pro aflatoxiny

Vydáno: 30. 3. 2010
Autor:

Nařízení Komise č. 165/2010, které doplňuje nařízení Komise č. 1881/2006.

Maximální limity aflatoxinů (aflatoxinu B1, B2, G1, G2 a M1) jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 a nařízení Komise (EU) č. 165/2010.
 
Metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 401/2006, které bylo novelizováno nařízením Komise (EU) č. 178/2010.
 
 
Heslo “aflatoxiny” v A–Z slovníku pro spotřebitele