Bezpečnost potravin

Nařízení ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Vydáno: 12. 5. 2010
Autor: berankova1

Týká se Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a Listeria monocytogenes v potravinářské soli.

Nařízení komise (EU) č. 365/2010 ze dne 28. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. (Úřední věstník Evropské unie ze dne 29. 4. 2010, L 107, s. 9-11)

"Návrh na změnu nařízení o mikrobiologických kritériích"