Bezpečnost potravin

Nařízení ES mění seznamy přípustných vitaminů, minerálních látek a jejich forem

Vydáno: 11. 1. 2010
Autor:

Nařízení 1170/2009 mění směrnici 2002/46/ES a nařízení 1925/2006, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy.

Nařízení 1170/2009/ES ze dne 30. listopadu 2009  doplňuje seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem uvedené v přílohách I a II směrnice 2002/46/ES o doplňcích stravy a v příloze II nařízení 1925/2006/ES  o fortifikaci. Nové formy vitaminů a minerálních látek byly pozitivně vyhodnoceny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Nově lze použít bór a do seznamu nově schválených forem nutrientů jsou zařazeny:

– inositol-hexanikotinát

– fosforečnan železnatý

– taurát železnatý a hořečnatý a acetyltaurát hořečnatý

– askorban vápenatý, hořečnatý a zinečnatý

– kyselina seleničitá.

Nařízení vstupuje v platnost 20. den po zveřejnění.

Úřední věstník ES, L 314, 1.12.2009, s. 36—42

Předcházející informace:

Seznam přípustných potravních doplňků bude doplněn