Bezpečnost potravin

Nařízení 115/2010/ES týkající se  použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z vod

Vydáno: 26. 2. 2010
Autor:

Pro splnění limitu fluoridů v přírodních a pramenitých vodách se za stanovených podmínek umožňuje použití aktivovaného oxidu hlinitého.

Směrnice 2003/40/ES stanovuje seznam, koncentrační limity a požadavky na označování složek přírodních minerálních vod, požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod , a také maximální limit pro fluoridy v přírodních minerálních vodách.
Pro pramenité vody je tento limit stanoven ve směrnici 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. 
Aby mohli provozovatelé vyhovět uvedeným směrnicím, je novým nařízením 115/2010/ES ze dne 9. února 2010 povolena úprava za účelem odstranění fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod s použitím aktivovaného oxidu. Úprava se provádí v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze. Uvolnění reziduí do vody musí být tak nízké, jak je to podle osvědčených postupů technicky možné, a nesmí představovat riziko pro veřejné zdraví.
Použití úpravy se oznamuje příslušným orgánům nejméně tři měsíce předem a předkládá se požadovaná dokumentace.
Na etiketě musí být informace o provedené úpravě uvedena v blízkosti údaje o analytickém složení, a sice ve znění: „Voda prošla schválenou úpravou adsorpční metodou“.
Nařízení vstupuje v platnost okamžitě, výrobky, které byly uvedeny na trh před 10. srpnem 2010 a které nemají požadované označení, smějí být nadále uváděny na trh do 10. srpna 2011.

Úřední věstník ES, L 37, 10.02.2010, s. 13