Bezpečnost potravin

Nápadně rekordní výnosy cukrovky

Vydáno: 15. 1. 2009
Autor:

Ve většině regionů v Německu se výnosy cukrovky a cukernatost v uplynulé sezóně pohybovaly nad pětiletým průměrem.

Ve většině regionů v Německu se výnosy cukrovky a cukernatost v uplynulé sezóně pohybovaly nad pětiletým průměrem. Z některých oblastí byly dokonce hlášeny rekordní výnosy.
Tak např. cukernatost v polovině sklizňové sezóny v Dolním Sasku, Šlesvicko-Holštýnsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a severním Sasko-Anhaltsku dosáhla 18,3 % a výrazně tak překročila pětiletý průměr, který činí 17,6 %. Spolu s  výnosem cukrovky odhadovaným na 59 t . ha–1 to podle Zemského svazu pěstitelů znamená výnos cukru okolo 10,7 t . ha–1. Důvodem byly příznivé povětrnostní podmínky na podzim, které o tři týdny zpožděný výsev více než kompenzovaly.
Také v oblasti Südzucker byly výnosy cukrovky nadprůměrné. Podle odhadu všech devíti závodů se s 66 t . ha–1 pohybují o 2 t . ha–1 nad tříletým průměrem. Také cukernatost dosáhla s 18,15 % špičkové úrovně. Kromě pozdějšího začátku kampaně a dobrých sklizňových podmínek se patrně také zde příznivé letní a podzimní počasí s dostatečnými srážkami postaralo o špičkový výsledek.