Bezpečnost potravin

Nanotechnologie v zemědělskopotravinářském sektoru: databáze výzkumných projektů

Vydáno: 25. 7. 2007
Autor: pospisilova

Obsahuje informace o 160 projektech. Projekty lze vyhledávat podle různých hledisek.

Cílem studie pod názvem “Analysis of Early Stage Agrifood Nanotechnology Research and Development” (Analýza počátečního stadia výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologie pro agropotravinářský sektor) je zlepšit přístup k informacím o 160 projektech, které byly v rámci studie zpracovány do databáze. Uvedená databáze obsahuje abstrakty a cíle jednotlivých projektů. Tyto informace byly převzaty z primárních zdrojů (např. USDA, FDA, PTO). V databázi lze vyhledávat příslušné projekty dvěma způsoby:
1. Každý projekt lze znázornit jako celek (individuální záznamy o projektech), listuje se vpřed nebo vzad.
2. Projekty se znázorňují podle specifických kritérií, např. financování projektů, rizika a prospěchu nanotechnologie, sektorů a výzkumných oblastí, hlavních témat a technik, toxikologie a koncového příjemce (např. spotřebitelů, ekosystémy), doby ke komercializaci.
Přístup do databáze je ze stránky http://www.nanotechproject.org/50. Je k dispozici komprimovaná verze (zip, 8 MB) nebo plná verze (17 MB) a dále návod na použití databáze. K otevření databáze je zapotřebí mít nainstalovaný program Microsoft Access 2000 nebo vyšší verze.