Bezpečnost potravin

Nádorová onemocnění a obezita

Vydáno: 7. 5. 2009
Autor:

Výsledky studií prováděných v okrese Šumperk a v Olomouci potvrdily vliv obezity jako rizikového faktoru především karcinomu ledvin, kolorekta a endometria.

Výživové faktory se podílejí na vzniku nádorových onemocnění 35 %, obezita 10 %.Cílem posuzování dřívějších studií v Ústavu preventivního lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci bylo zjišťování souvislostí mezi nejčastějšími typy nádorů (karcinom kolorektální, pankreatu, ledvin, endometria a ovaria) a obezitou.
První studie prováděná v okrese Šumperk v letech 1975-1985 sledovala přes 49 tis.osob ve věku 30 – 64 let, které absolvovaly preventivní onkologickou prohlídku a následně byly využity údaje z nádorového registru. Zároveň byly k dispozici údaje o BMI, o kouření, hypertenzi a dalších faktorech.Vyšší pravděpodobnost výskytu u osob s obezitou (BMI nad 30) byla zjištěna u karcinomu kolorekta (u mužů OR= 1,88, u žen OR=1,53), u karcinomu ledvin u mužů (OR=1,65), u karcinomu endometria u žen (OR=2,28), u karcinomu ovaria (OR=1,60).
V rámci multicentrické studie pod vedením IARC v Lyonu probíhalo ve FN Olomouc v r. 1999-2003 další šetření, do něhož bylo zařazeno 635 osob, z toho 300 s karcinomem ledvin. Výsledky druhé studie také potvrdily slabou souvislost mezi obezitou a výskytem karcinomu ledvin. Riziko se zvyšovalo i v souvislosti se stravou bohatou na mléko a sýry, a snižovalo při konzumaci drůbežího masa a jogurtů.
Snížení výskytu obezity by mohlo přispět ke snížení výskytu nádorů, především ledvin, kolorekta a endometria.

Hygiena, 54, 2009, č., 1, s. 4-7